TAGJAINK

Banethné K. Baranyi I. Baranyi I.
Baán Márta
könyvelő
Bálint Erika
orvos, egyetemi adjunktus
Banethné Katalin
lab.asszisztens
Baranyi Irén
közgazdász
Dr. Boda Krisztina
biostatisztikus
alapítótag
Dohány Gabriella
tanár
Dubs Martha
nemzetkőzi gazdasági igazgató
Gresó Erzsébet
habilitációs referens
Gresó E.
Gujdár Judit
cégtulajdonos
Kovács Ágnes
Színház-történész
alapítótag
Dr. Kúthy Enikő
pedagógus
Dr. Kürtösi Katalin
egyetemi docens
alapítótag
Dr. Martonyi Erzsébet
gyermekorvos
alapítótag
Marsiné Kovács Gabriella
tanár
Musfeld Bice
Dr. Nyári Zsuzsa
cégvezető
Szegedi Z.
Dr. Párdutz Katalin
középiskolai tanár
Szegedi Zita
közgazdász
Tóthné Rahubovszkaja Galina
közgazdász
Dr. Török Mária
ügyvéd
alapítótag
Dr. Venetianer Anikó
biológus kutató
alapítótag
Z. Nagy Rozália
mester cukrász